The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 127
Urządzenie: HTC Work
Kontakt: Ellie (+48 258 126 693)
Treść:
Android Recieve SMS HTTP
Status: Queued
08.05.2021
16:55:25

Dostarczenie wiadomości.

08.05.2021
16:55:17

Wysłanie wiadomości.

08.05.2021
16:55:09

Planowana godzina wysyłki.

08.05.2021
16:55:07

Utworzenie wiadomości w sytemie.