The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 112
Urządzenie: LG Work
Kontakt: Wyatt (+48 240 269 058)
Treść:
Web SMS Gateway
Status: Queued
08.05.2021
11:19:10

Dostarczenie wiadomości.

08.05.2021
11:19:02

Wysłanie wiadomości.

08.05.2021
11:18:54

Planowana godzina wysyłki.

08.05.2021
11:18:52

Utworzenie wiadomości w sytemie.