The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 108
Urządzenie: Samsung Home
Kontakt: Claire (+48 775 812 908)
Treść:
Send sms in android programmatically
Status:
16.04.2024
02:47:05

Dostarczenie wiadomości.

16.04.2024
02:46:57

Wysłanie wiadomości.

16.04.2024
02:46:49

Planowana godzina wysyłki.

16.04.2024
02:46:47

Utworzenie wiadomości w sytemie.