The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 108
Urządzenie: LG Home
Kontakt: Isaiah (+48 933 926 927)
Treść:
Internet SMS Gateway
Status: Queued
18.05.2021
11:09:55

Dostarczenie wiadomości.

18.05.2021
11:09:47

Wysłanie wiadomości.

18.05.2021
11:09:39

Planowana godzina wysyłki.

18.05.2021
11:09:37

Utworzenie wiadomości w sytemie.