The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 104
Urządzenie: Samsung Home
Kontakt: Abigail (+48 405 439 998)
Treść:
Android send SMS to multiple contacts programmatically
Status: Queued
18.05.2021
12:02:51

Dostarczenie wiadomości.

18.05.2021
12:02:43

Wysłanie wiadomości.

18.05.2021
12:02:35

Planowana godzina wysyłki.

18.05.2021
12:02:33

Utworzenie wiadomości w sytemie.