The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 103
Urządzenie: HTC Home
Kontakt: Hannah (+48 838 802 265)
Treść:
Android phone as SMS Gateway
Status: Queued
18.05.2021
03:56:25

Dostarczenie wiadomości.

18.05.2021
03:56:17

Wysłanie wiadomości.

18.05.2021
03:56:09

Planowana godzina wysyłki.

18.05.2021
03:56:07

Utworzenie wiadomości w sytemie.