The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 100
Urządzenie: Sony Work
Kontakt: Natalie (+48 315 291 342)
Treść:
Android Recieve SMS HTTP
Status: Queued
01.07.2022
01:34:15

Dostarczenie wiadomości.

01.07.2022
01:34:07

Wysłanie wiadomości.

01.07.2022
01:33:59

Planowana godzina wysyłki.

01.07.2022
01:33:57

Utworzenie wiadomości w sytemie.