Import kontaktów

System importuje dane z arkuszy kalkulacyjnych w formatach CSV, XLS, XLSX, ODS oraz TXT.