Wstęp

Pobierz z Google Play

Logo Google Play


Zarejestruj się

Dołącz za darmo


Wygeneruj klucz dostępu w tej zakładce.


Aktualne, gotowe biblioteki znajdziesz na GitHubie.


Zapoznaj się z poniższą dokumentacją oraz FAQ.

Wyślij wiadomość pod numer
API Endpoint
URL: https://codejungle.pl/bulk-sms/api/messages/send
Method: POST
Data type: JSON
Request Parameters
Parameter Required Type Description
token YES String Your API token
number YES String The number to send the message to
message YES String The content of the message to be sent
device YES Number The ID of device you wish to send the message from
send_at NO Number Time to send the message in Unix Time format (e.g. 1685387466)
Success Response
Status Code: 200 OK
Content Type: application/json
Output format: See example
Failed Response
Status Code: 200 OK
Content Type: application/json
Output format: See example
 1. <?php
  • include 'bulkSms.php';
  • $bulkSms = new bulkSms('token');
 2.  
  • $number = '+48123456789';
  • $message = 'Hello World!';
  • $device = 6;
  • $options = [
   • 'send_at' => strtotime('+30 minutes') // Send the message in 30 minutes
  • ];
 3.  
  • $result = $bulkSms->sendMessageToNumber($number, $message, $device, $options);
 4. ?>

Success Example:

 1. // We're working on it.

Error Example:

 1. // We're working on it.
Wyślij wiadomość do wielu numerów
API Endpoint
URL: https://codejungle.pl/bulk-sms/api/messages/send
Method: POST
Data type: JSON
Request Parameters
Parameter Required Type Description
token YES String Your API token
number YES String[ ] An array containing the numbers the message is to be sent to
message YES String The content of the message to be sent
device YES Number The ID of device you wish to send the message from
send_at NO Number Time to send the message in Unix Time format (e.g. 1685387466)
Success Response
Status Code: 200 OK
Content Type: application/json
Output format: See example
Failed Response
Status Code: 200 OK
Content Type: application/json
Output format: See example
 1. <?php
  • include 'bulkSms.php';
  • $bulkSms = new bulkSms('token');
 2.  
  • $number = ['+48123456789', '+48987654321'];
  • $message = 'Hello World!';
  • $device = 3;
  • $options = [
   • 'send_at' => strtotime('+30 minutes') // Send the message in 30 minutes
  • ];
 3.  
  • $result = $bulkSms->sendMessageToManyNumbers($number, $message, $device, $options);
 4. ?>

Success Example:

 1. // We're working on it.

Error Example:

 1. // We're working on it.
Wyślij wiadomość do kontaktu
API Endpoint
URL: https://codejungle.pl/bulk-sms/api/messages/send
Method: POST
Data type: JSON
Request Parameters
Parameter Required Type Description
token YES String Your API token
contact YES Number The contact ID to send the message to
message YES String The content of the message to be sent
device YES Number The ID of device you wish to send the message from
send_at NO Number Time to send the message in Unix Time format (e.g. 1685387466)
Success Response
Status Code: 200 OK
Content Type: application/json
Output format: See example
Failed Response
Status Code: 200 OK
Content Type: application/json
Output format: See example
 1. <?php
  • include 'bulkSms.php';
  • $bulkSms = new bulkSms('token');
 2.  
  • $contact = 9;
  • $message = 'Hello World!';
  • $device = 1;
  • $options = [
   • 'send_at' => strtotime('+30 minutes') // Send the message in 30 minutes
  • ];
 3.  
  • $result = $bulkSms->sendMessageToContact($contact, $message, $device, $options);
 4. ?>

Success Example:

 1. // We're working on it.

Error Example:

 1. // We're working on it.
Wyślij wiadomość do wielu kontaktów
API Endpoint
URL: https://codejungle.pl/bulk-sms/api/messages/send
Method: POST
Data type: JSON
Request Parameters
Parameter Required Type Description
token YES String Your API token
contact YES Number[ ] An array containing the contacts the message is to be sent to
message YES String The content of the message to be sent
device YES Number The ID of device you wish to send the message from
send_at NO Number Time to send the message in Unix Time format (e.g. 1685387466)
Success Response
Status Code: 200 OK
Content Type: application/json
Output format: See example
Failed Response
Status Code: 200 OK
Content Type: application/json
Output format: See example
 1. <?php
  • include 'bulkSms.php';
  • $bulkSms = new bulkSms('token');
 2.  
  • $contact = [3, 9];
  • $message = 'Hello World!';
  • $device = 8;
  • $options = [
   • 'send_at' => strtotime('+30 minutes') // Send the message in 30 minutes
  • ];
 3.  
  • $result = $bulkSms->sendMessageToManyContacts($contact, $message, $device, $options);
 4. ?>

Success Example:

 1. // We're working on it.

Error Example:

 1. // We're working on it.
Lista wiadomości
API Endpoint
URL: https://codejungle.pl/bulk-sms/api/messages
Method: GET
Data type: JSON
Request Parameters
Parameter Required Type Description Default
token YES String Your API token
page NO Number The page number (500 results per page) 1
type NO String Possible options:
• 'sent'
• 'received'
NULL
contact NO Number ID of the contact NULL
Success Response
Status Code: 200 OK
Content Type: application/json
Output format: See example
Failed Response
Status Code: 200 OK
Content Type: application/json
Output format: See example
 1. <?php
  • include 'bulkSms.php';
  • $bulkSms = new bulkSms('token');
 2.  
  • $page = 1;
  • $options = [
   • 'type' => 'received', // or 'sent'. Define only if you want to download sent or received SMS separately
   • 'contact' => 12 // Define only if you want to download a conversation with 1 contact
  • ];
 3.  
  • $result = $bulkSms->getMessages($page, $options);
 4. ?>

Success Example:

 1. // We're working on it.

Error Example:

 1. // We're working on it.
Pobierz jedną wiadomość
API Endpoint
URL: https://codejungle.pl/bulk-sms/api/messages/view
Method: GET
Data type: JSON
Request Parameters
Parameter Required Type Description
token YES String Your API token
id YES Number ID of the message
Success Response
Status Code: 200 OK
Content Type: application/json
Output format: See example
Failed Response
Status Code: 200 OK
Content Type: application/json
Output format: See example
 1. <?php
  • include 'bulkSms.php';
  • $bulkSms = new bulkSms('token');
 2.  
  • $id = 3;
 3.  
  • $result = $bulkSms->getMessage($id);
 4. ?>

Success Example:

 1. // We're working on it.

Error Example:

 1. // We're working on it.
Lista kontaktów
API Endpoint
URL: https://codejungle.pl/bulk-sms/api/contacts
Method: GET
Data type: JSON
Request Parameters
Parameter Required Type Description Default
token YES String Your API token
page NO Number The page number (500 results per page) 1
Success Response
Status Code: 200 OK
Content Type: application/json
Output format: See example
Failed Response
Status Code: 200 OK
Content Type: application/json
Output format: See example
 1. <?php
  • include 'bulkSms.php';
  • $bulkSms = new bulkSms('token');
 2.  
  • $page = 7;
 3.  
  • $result = $bulkSms->getContacts($page);
 4. ?>

Success Example:

 1. // We're working on it.

Error Example:

 1. // We're working on it.
Pobierz jedną wiadomość
API Endpoint
URL: https://codejungle.pl/bulk-sms/api/contacts/view
Method: GET
Data type: JSON
Request Parameters
Parameter Required Type Description
token YES String Your API token
id YES Number ID of the contact
Success Response
Status Code: 200 OK
Content Type: application/json
Output format: See example
Failed Response
Status Code: 200 OK
Content Type: application/json
Output format: See example
 1. <?php
  • include 'bulkSms.php';
  • $bulkSms = new bulkSms('token');
 2.  
  • $id = 6;
 3.  
  • $result = $bulkSms->getContact($id);
 4. ?>

Success Example:

 1. // We're working on it.

Error Example:

 1. // We're working on it.
Lista urządzeń
API Endpoint
URL: https://codejungle.pl/bulk-sms/api/devices
Method: GET
Data type: JSON
Request Parameters
Parameter Required Type Description Default
token YES String Your API token
page NO Number The page number (500 results per page) 1
Success Response
Status Code: 200 OK
Content Type: application/json
Output format: See example
Failed Response
Status Code: 200 OK
Content Type: application/json
Output format: See example
 1. <?php
  • include 'bulkSms.php';
  • $bulkSms = new bulkSms('token');
 2.  
  • $page = 5;
 3.  
  • $result = $bulkSms->getDevices($page);
 4. ?>

Success Example:

 1. // We're working on it.

Error Example:

 1. // We're working on it.
Pobierz jedno urządzenie
API Endpoint
URL: https://codejungle.pl/bulk-sms/api/devices/view
Method: GET
Data type: JSON
Request Parameters
Parameter Required Type Description
token YES String Your API token
id YES Number ID of the device
Success Response
Status Code: 200 OK
Content Type: application/json
Output format: See example
Failed Response
Status Code: 200 OK
Content Type: application/json
Output format: See example
 1. <?php
  • include 'bulkSms.php';
  • $bulkSms = new bulkSms('token');
 2.  
  • $id = 8;
 3.  
  • $result = $bulkSms->getDevice($id);
 4. ?>

Success Example:

 1. // We're working on it.

Error Example:

 1. // We're working on it.