The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 74
Urządzenie: Samsung Home
Kontakt: Charlotte (+48 804 548 271)
Treść:
Web SMS Gateway
Status: Queued
01.07.2022
03:05:32

Dostarczenie wiadomości.

01.07.2022
03:05:24

Wysłanie wiadomości.

01.07.2022
03:05:16

Planowana godzina wysyłki.

01.07.2022
03:05:14

Utworzenie wiadomości w sytemie.